Folklore

Vad förknippar vi med folklore? Själva ordet är internationellt gångbart och innefattar åtminstone för mig ett folks uttryckssätt främst genom musiken och dansen. Här förs tanken omedelbart till fiol och dragspelsmusik, hambo, schottis och olika folkdanser.