Kommunfullmäktige

Jag är ledamot av Sunne kommunfullmäktige sedan 2002 då vi erhöll ett mandat. År 2006 avancerade Sverigedemokraterna och erhöll två mandat i Sunne kommunfullmäktige.

Här kommer ni att kunna följa mitt arbete i kommunpolitiken.