Kuriosa

I slutet av 1840-talet stod följande att läsa i Nya Wermlandstidningen:
Östmarks socken har det största antalet fattiga av alla församlingar i länet. Huvudstammen för Fryksdalens kringvandrande tiggare säges hålla till här. De lär bestå av skojare och lättingar från både svenska och norska sidan.