Kyrkofullmäktige

Den 20 september 2009 gjorde Sverigedemokraterna ett rekordval med 8,25 procent i Sunne samfällda kyrkofullmäktige och erhöll två mandat. Folkpartiet rasade från tre till ett mandat. Här har lagts ned stort arbete på direktkontakt och hembesök med väljarna. Att bedriva valkampanj är att våga sig ut bland folk och väljare. Något annat sätt finns inte. Det är det som avgör framgång eller fiasko.

__________________________________________________________________________________

Jag sitter sedan år 2001 i Sunne samfällda kyrkofullmäktige där vi erhöll ett mandat.