Runars SD-kronologi

År 1998 inledde Runar Filper en personvalskampanj i Sunne. Inte många Sunnebor visste vad Sverigedemokraterna var för någon företeelse. För att sprida vetskapen om att det var ett parti och vad som var detta partis politik, delade han ut det ut flygblad och sedemera valsedlar till cirka 4.000 hushåll, vilket gav 73 röster och 0,9 %. Resultatet innebar att Sunne blev landets  21:a bästa SD-kommun. Det hade krävts 142 röster för att få ett mandat i kommunfullmäktige.

År 1999 inför EU- valet 1999 lade Filper och hans medhjälpare åter ned stort arbete. De heltäckte Sunne tätort samt en del av landsbygden, med valblad och valsedlar. Det gav SD 0,8 % i Sunne.

Runar Filper författade och skrev stora mängder med insändare i framför allt Fryksdals-Bygden och Värmlands Folkblad. Debatter som aldrig tidigare funnits i dessa tidningar tog en rasande fart. Helsidor togs i bruk med svar på insändare. Detta var något nytt i Värmland.

År 2000 delade Sunnes aktivister ut flygblad till hela kommunen i Sunne (3 ggr.) och Munkfors (2 ggr.). Sammanlagt omkring 22.000 flygblad.

Denna höst bildades en lokalförening i Värmland; med namnet Sverigedemokraterna Sunne. Runar Filper valdes till ordförande. SD-Sunne skaffar postbox, postgirokonto och telefon. Sverigedemokraterna Sunne syns från och med nu i alla tre telefonkatalogerna.

År 2001 fortsatte Sunnes aktivister att dela flygblad tre gånger per år i Sunne och ett par vändor i Munkfors, samt att det delas till något tusental hushåll i Torsby. Insändarsidorna fortsatte att utnyttjas med stor framgång. Det mesta som skrevs blev tryckt.

En storsatsning görs i Sunne inför kyrkovalet. Det ger stora rubriker i läns- och lokalpress, där debatterna och hetsen mot partiet och dess kandidater går heta. Inslag görs i TV:s regionala nyheter och i Värmlands-radion.

Trots alla uppmaningar om att gå ”man ur huse” för att rösta bort SD, lyckades Runar Filper att få ett mandat för nomineringsgruppen Sverigedemokraterna i Sunne samfällda kyrkofullmäktige. Resultatet blev 5,5% av rösterna i Sunne församling och 4% i hela samfälligheten. Räknat kommunvis blir Sunne landets 2:a SD-kommun efter skånska kävlinge. Detta blev ett första genombrott i Sunne och Värmland. En språngbräda.

Runar satsar också med utdelningar i grannkommunen Torsby.

År 2002 i januari, kallar Runar för första gången till ett regionalt möte. Fem personer samlas på Karlstad stadsbibliotek för en diskussion om SD:s  aktivism i Värmland. Några veckor efteråt delades det ut något tusental flygblad i Karlstad och Kil.

I Sunne och Munkfors fortsatte Runar och hans medhjälpare att dränka kommunerna med flygblad med samma frenesi som tidigare. På Torsby landsbygd delar Sunnegänget också mycket flygblad.

Ett omfattande arbete påbörjas med att få ihop valbara kandidater till de olika valen i länet. Förfrågan skickas per brev ut till samtliga fd. nydemokrater som tidigare kandiderat i Värmland. Två av dem nappar på erbjudandet. En landstingslista och åtta stycken öppna kommunlistor registreras för Värmland.

I april tas ett avgörande steg för utvecklingen i Värmland, då Runar Filper genom Sverigedemokraterna i Sunne anordnar ett stormöte i Slottsbrons folkets hus utanför Grums, som lockar ett sextiotal medlemmar och sympatisörer. Det blir ett massmedialt succèmöte. Radio Värmland, Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-tidningen, samt elever från journalistlinjen på Karlstad universitet kommer dit, bland annat en norsk och en dansk elev. Dit kommer också ett trettiotal demonstranter från AFA och Ung Vänster. Polisförstärkningar med hundar griper fjorton AFA-iter.

Inbjudna talare var Partiledare Mikael Jansson, Jan Milld från tidskriften Blågula Frågor, vice partiordf. Johan Rinderheim och Eva Nyman, filosofie dr. i nordiska språk. Det blir helsides-reportage i båda länstidningarna och i Värmlands-radion även med intervjuer. Nu är SD en realitet i Värmland.

Sverigedemokraterna Värmlands län bildades den 31:a juli 2002, på konstituerande årsmöte i salen ”Dialogen” på Karlstads stadsbibliotek. Runar Filper valdes till ordförande i styrelsen, bland fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Detta var en och en halv månad innan de allmänna valen.

Torgmöten hålls den 8:e augusti i Sunne och Karlstad. Bland talarna märks partiledare Mikael Jansson och riksdagsmannen Sten Andersson från Malmö.

Länets aktivister delar ut valsedlar till 55.000 hushåll och torgplatser anordnas i de största städerna.

När de allmänna valen genomförts hade SD-Värmland lyckats att få ett mandat i fyra kommuner; Sunne, Forshaga, Arvika  och Kristinehamn. Partiets genombrott i Värmland är ett faktum. Endast Skåne knep SD-mandat i fler kommuner än vad Värmland gjorde.

År 2003 anordnades fyra torgmöten under SD:s kampanj ”försvara kronan”, inför valet om; ja eller nej till euron. Mötena hölls i Arvika, Filipstad, Säffle och Karlstad. SD-Värmland bidrar till länets starka nej-resultat.

År 2004 görs en storsatsning som gav 1,42% i EU-valet. Hushåll i alla sexton kommuner fick valmaterial. Sammanlagt delas det ut drygt 81.000 valtidningar/foldrar till hushållen, till fots, via cykel, moped och bil. Torgmöten med bl.a. partiledare Mikael Jansson hålls i Kristinehamn, Karlstad och Torsby. Värmland blir SD:s fjärde bästa län. Munkfors blir landets bästa SD- kommun utanför Skåne/Blekinge, med 3,12% av rösterna till Sverigedemokraterna.

År 2005 satsas det återigen stort på kyrkovalet. Denna gång med kandidatur i Karlstads stiftsfullmäktige, samfällda kyrkofullmäktige i Sunne, Arvika och Kristinehamn, Kyrkofullmäktige på Hammarö och i Ullerud samt till direktvalt kyrkoråd i Västra Ämtervik.

Runar Filper tog ett mandat vardera i Sunne samfällda kyrkofullmäktige och Västra Ämterviks kyrkoråd. Ytterligare ett mandat togs i Karlstad stiftsfullmäktige.

År 2006 Valår och storsatsning.

I maj håller SD-Värmland torgmöte i Hagfors, Munkfors, Karlstad och Arvika. Inbjuden talare var partiledare Jimmie Åkesson från Blekinge.

I Värmland packar vi över 90.000 kuvert med valbroschyr och valsedlar. En storsamling med introduktion och kuvertering, men det mesta görs ute i hemmen. Materialet kördes ut till ODR-centralen på Örsholmen för vidare distribution till posten.

I september kommer partiledare Jimmie Åkesson igen och talar i Kristinehamn, Karlstad, Kil, Torsby, Sunne, Årjäng och Säffle.

Några dagar senare talar partisekreterare Börn Söder från Skåne i Arvika och Karlstad.

SD-Värmland kandiderar i valet till landstingsfullmäktige och till kommunfullmäktige i tio kommuner.

Sverigedemokraterna får två mandat i Karlstad, Arvika, Sunne och Forshaga och ett mandat i Kristinehamn, Säffle, Hammarö, Filipstad, Kil, Forshaga och Hagfors. I Hagfors hade vi inga kandidater och får där en tom stol i kommunfullmäktige. Sammanlagt femton mandat i kommunerna.

År 2007