Namnet Filper

Första gången Filper förekommer i svenska handlingar är i den så kallade Norrköpings Journal 1633, om utbetalning till hemmavarande hustru, då en Pierre Filper omnämns. I Sverige bör detta namn omgående ha blivit Philip. (Vallonsläkter under 1600-talet. Del 3  Div. släkter. Kjell Lindblom)

Daniel Philipson noteras som hyttdräng vid Österby bruk 1665–79 och från 1681 som masmästare fram till sin begravning på trettondagen 1694. Han sägs då vara 68 1/2 år gammal. Hans hustru begravs 13/11 1692 i Film vid en uppnådd ålder av 61 år. I början av 1800-talet kommer ättlingar vid Österby bruk till denne Daniel Philipson att kalla sig Filper.

Philip Danielson, son till Daniel, är bokare vid Österby 1677–79 och från 1681 hyttdräng. Av Films hfl 1712 framgår, att hustrun heter Maria. Philip avlider 11/5 1735 i Film.

Philip Philipson, född 1718 son till Philip, är storkjörare vid Österby bruk. Död 1790 och begrafven 12/6.

Eric Philipson, född 1754 son till Philip, är storkjörare vid Österby bruk. Död 1795 och begraven 8/3..

I uppländska Österby bruk dyker namnet Filper upp igen då Erics son, kjöraren Henrik Wilhelm (född 7/8 1780) antecknas som Filp i husförhörslängderna och som Filper i dödboken 31/3 1809,

Johan Wilhelm Filper (Henrik Wilhelms son) hammarsmed, född 1808-07-23 i Österby bruk, Död 1850-07-06 i Österby bruk.

Karl-Johan Filper (Johan Wilhelms son) smed, född 1848-02-04 i Österby bruk, Film sn, död 1923 i Falun

Johanna Filper (min morfarsmor) född 1876, död 1936 i Åskagen, Kroppa sn

Johan Wilhelm Lindal (min morfar) född 1900-12-28 i Stöpsjöhyttan, Kroppa sn, död 1973 i Nykroppa, Kroppa sn.

Gunborg Lindal Filper (min mor), född 1931-01-27 i Åskagen, Kroppa sn.

Runar Filper, född 1964-05-19 i Bromma

Maja-Lisa Filper (min dotter) född 1997-05-25 i Sunne förs.

De tre sistnämnda är de idag enda unika bärarna av släktnamnet Filper

Karl Kilbom (min morfars fyrmänning) berättade i sin bok (Ur mitt livs äventyr”, 1953), om hans mor Ebba Mathilda Philper (namnet stavades även Philper ibland) som var fosterdotter till Carl Gustaf Philper, vars svenske anfader kom till Österby 1636 från Liége, där namnet Philper eller Philip, ursprungliga stavningen också i Sverige, alltjämt förekommer; präster och bruksbokhållare hade ofta svårigheter att komma till rätta med de krångliga vallonnamnen, varför de skrev dem ljudenligt. (Karl Kilbom var riksdagsman i andra kammaren 1922–24 och 1929–44. Han var chefredaktör för Folkets Dagblad Politiken 1924–36)