Valberedningen

Jag blev ledamot i Sverigedemokraternas riksorganisations valberedning år 2003 och var dess sammankallande fram till år 2005 då jag självmant överlät uppdraget till Roger Hedlund från Gävle.  Jag satt i valberedningen fram till landsdagarna 2009.