Om Runar Filper

Runar Filper, född 19 maj 1964 i Bromma, Stockholms kommun, är distriktsordförande i Värmland för Sverigedemokraterna sedan 2002, ledamot för partiet i Sunne kommunfullmäktige samt ledamot i Sunne samfällda kyrkofullmäktige och Västra Ämterviks kyrkoråd. Han är anställd av partiet som regional valorganisatör för tre län; Värmland, Dalarna och Västmanland.

Filper är uppväxt som fosterbarn i Västra Ämterviks församling i Värmland. Efter grundskolan gick han 2-årig bygg- och anläggningsteknisk linje vid Nobelgymnasiet i Karlstad. Han har fullgjord värnplikt som signalist där han var tråd- och radiotelefonist på stabsplutonen vid 5:e kompaniet på regementet I2 i Karlstad.

Under ungdomsåren var livet rörigt vilket gav Runar många brokiga erfarenheter. Efter att livet tog sin vändning efter 80-talet så har arbete, studier och ett brinnande intresse för släktforskning, kultur- och bygdehistoria fått fäste. Runars höjdpunkt i livet var den 25:e maj 1997 då hans dotter Maja-Lisa föddes. Efter denna händelse blev Runar absolutist och började engagera sig politiskt i Sverigedemokraterna.

Runar har också haft många övervakaruppdrag åt frivårdsmyndigheten för att hjälpa andra som hamnat snett i tillvaron med missbruk, brott och straff, där hans egna erfarenheter från ungdomsåren varit ovärderliga och eftersökta av frivården.

Filper var medlem i Centerns ungdomsförbund i början av 80-talet, då i stort sett varenda ungdom på orten tillhörde avdelningen. Filper sympatiserade mer och mer med politik som förespråkade social rättvisa och värnade de svaga i samhället, vilket för honom resulterade i att Vänsterpartiet Kommunisterna som fick hans röst ett par gånger i riksdagsvalen.

Efter att ha flyttat från Värmland började Filper alltmer märka av samhällets förändringar och tog under tidigt 90-tal kontakt med Sverigedemokraterna, efter att man börjat bevilja permanent uppehållstillstånd till allt större flyktingströmmar. Men andra engagemang och göromål på det privata planet gjorde att det dröjde fram till valkampanjen 1998 innan Filper hängav sig åt partiarbete. Han låg bakom bildandet av SD-Sunne 2000 och Sverigedemokraterna Värmland 2002.

Ett tidig förkärlek för Norrland grundlades tidigt efter sin barndoms semesterresor till Norrland. Detta omsattes i ett intensivt arbete med telefonsamtal och postutskick och föranledde att ett kontaktnät raskt byggdes upp,. Med detta som en stabil grund organiserade Filper en kampanjresa till Norr- och Västerbotten inför EU-valet 2004.Det blev en torgmötesturné tillsammans med dåvarande partiesekreteraren Jan Milld, som talare och skribent. Denna blev mycket framgångsrik och satte SD på kartan även i de nordligaste länen.

Nu företogs en ny rersa till Västerbotten för att bilda SD- Norr- och Västerbotten. Filper utsågs av partistyrelsen till regionpolitisk samordnare för nämnda län samt för Jämtlands- och Västernorrlands län. Här separerades nu de två sistnämnda länens partidistrikt och ett nytt bildades med namnet SD Jämtland/Härjedalen.

Filper har haft många varierande anställningar genom åren. Han har bland annat varit anställd på Sunne kommunbibliotek i omgångar, fastighetsskötare i Göteborg, museiassistent på länsmuseum i Västernorrland, industriarbetare i olika omgångar, snickare.

Han har läst vid Gävle folkhögskola, studerat italienska språket, modern italiensk litteratur och italiensk nutidshistoria i Perugia vid Universitá per stranieri. under en ettårig vistelse i Italien där han examinerade år 1992. Han har också genomgått utbildning till matros vid Nyborgs sjöfartsskola i Danmark år 1996. Filper har 30 akademiska poäng i statsvetenskap och kulturgeografi.vid Karlstads universitet år 2008-2009